top of page

Wedstrijdreglement Krasactie Roeselare Koerst en Stad Roeselare – Zomer 2023

 

Organisatie: Roeselare Koerst VZW

 

Artikel 1

Tijdens de zomerperiode in 2023 organiseert Roeselare Koerst VZW (hierna “de organisator”) een kraslotenactie (hierna “actie”). Het doel is om enerzijds de aandacht te vestigen op het 13de Dovy Natourcriterium in Roeselare op 25 juli 2023 en anderzijds op de handelaars en horeca-uitbaters in Roeselare door lokale aankopen te promoten. De wedstrijd loopt van 1 juli 2023 tot 25 juli 2023. De actie is onderworpen aan dit reglement. Door deel te nemen aan de actie, aanvaardt de deelnemer zonder voorbehoud of beperking alle bepalingen uit dit wedstrijdreglement en de beslissingen van de organisator.

 

Artikel 2

Elke klant die tussen 1 juli 2023 en 25 juli 2023 een aankoop doet bij een deelnemende handelaar (aangegeven door een affiche ‘Kras de KOERS’), krijgt een kraslot in ontvangst. Elke deelnemende handelaar ontvangt een gratis pakket krasloten. Het aantal krasloten dat de handelaars krijgen, zal afhangen van het aantal deelnemende zaken. Het betreft handelaars in het kernwinkelgebied van Roeselare en sponsors van het Dovy Natourcriterium met een fysiek verkooppunt (https://www.natourroeselare.be/sponsors).

 

Artikel 3

Essentiële elementen aan de wedstrijd:

 • Deelname is verbonden aan een aankoop.

 • Elke handelszaak beslist zelf vanaf welk bedrag een kraslot wordt uitgereikt.

 • Winnen is éénmalig en strikt persoonlijk.

 • Er kunnen maximaal 5 winnende krasloten per persoon ingeruild worden.

 

Artikel 4

Worden formeel uitgesloten van deelname aan de wedstrijd:

 • Medewerkers en directe familieleden van medewerkers van de Dienst Economie van Stad Roeselare

 • Alle personeelsleden van de winkels met exploitatie in het kernwinkelgebied en van sponsoren van het Dovy Natourcriterium

 • Leden van het bestuur en de raad van bestuur van de Roeselare Koerst VZW

 

Artikel 5

Een kraslot kan worden bekomen na een aankoop bij één van de deelnemende handelaars. De winnende krasloten zijn geldig tot 23u59 op 25 juli 2023. De krasloten moeten, afhankelijk van de gewonnen prijs, op verschillende plaatsen ingediend worden. De deelnemers krast namelijk een lot waarbij er zes mogelijke uitkomsten zijn:

 1. Je krast driemaal het symbool van een VIP-kroontje

 2. Je krast driemaal het symbool van een ‘handshake’

 3. Je krast driemaal het symbool van een wielertruitje

 4. Je krast driemaal het symbool van een puntzak met frietjes

 5. Je krast driemaal het symbool van een glas

 6. Je krast een andere combinatie (dus niet driemaal eenzelfde symbool)

 

Artikel 6

Optie 1 wint twee gratis tickets VIP Dorp voor het 13de Dovy Natourcriterium op 25 juli 2023 (https://www.natourroeselare.be/hospitality).

Optie 2 wint een exclusieve toegangskaart voor het rennersdorp op het Dovy Natourcriterium op 25 juli 2023 en kan er alle vedettes ontmoeten.

Optie 3 wint een gesigneerd wieltruitje van Johan Museeuw

Optie 4 wint een portie frietjes met saus naar keuze van Catering Verkindere op één van de publiekspleinen tijdens het Dovy Natourcriterium op 25 juli 2023

Optie 5 wint 2 consumptiebonnen (1 consumptiebon = 1 normaal drankje) voor de drankpunten op het De Coninckplein of de Grote Markt in Roeselare op het 13de Dovy Natourcriterium op 25 juli 2023.

Optie 6 wint niets.

Artikel 7

Een winnend lot betekent een juist antwoord op de vraag ‘Met trui draagt de leider in de “Tour de France”?’. De drie mogelijke antwoorden zijn ‘geel’, ‘goud’, ‘groen’. Er is maar één juist antwoord. Indien het juiste antwoord gekrast wordt, zal een glimlachende smiley tevoorschijn komen. Bij het krassen van één van de twee verkeerde antwoorden, zal een droevige smiley tevoorschijn komen. Krasloten waarbij meer dan één antwoord gekrast is, worden als ongeldig gezien.

Artikel 8

De optie 1 en 2 zijn, mits vertoon van een winnend lot, af te halen bij het Vrijetijdspunt (in KOERS). De prijs bestaat uit een voucher en de nodige praktische details met betrekking tot de prijs. De prijzen kunnen enkel tijdens de openingsuren (zoals weergegeven op https://www.roeselare.be/vrijetijdspunt-koers) worden opgehaald en dit ten laatste op 25 juli 2023.

Optie 3 is, mits vertoon van een winnend lot, af te halen bij het Vrijetijdspunt (in KOERS). De prijs bestaat uit een voucher en de nodige praktische details met betrekking tot de prijs. De prijs kan enkel tijdens de openingsuren (zoals weergegeven op https://www.roeselare.be/vrijetijdspunt-koers) worden opgehaald en dit vanaf 1 augustus 2023 en ten laatste op 1 oktober 2023.

Optie 4 kan ingeruild worden op 25 juli 2023 in een frietkraam van Catering Verkindere op het De Coninckplein, de Grote Markt of het Polenplein in Roeselare tussen 15u en 21u.

Optie 5 kan ingeruild worden op 25 juli 2023 in een verkooppunt van drankbonnen op het De Coninckplein of de Grote Markt in Roeselare tussen 15u en 21u.

Niet afgehaalde prijzen worden niet verder uitgereikt. Afgehaalde prijzen kunnen niet worden gewisseld.

 

Artikel 9

De organisator verwerkt persoonlijke informatie zoals uw naam, voornaam, leeftijd, adres, telefoonnummer en e-mailadres voor de opmaak en uitvoering van deze wedstrijd. Deelnemers aan de wedstrijd stemmen toe dat de organisator hun persoonsgegevens verwerkt (voor winnaars van opties 1 en 2: naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer). Deze verwerking gebeurt enkel om redenen die strikt noodzakelijk zijn voor het organiseren van de actie. De verwerkte persoonsgegevens zullen na afloop van de actie vernietigd worden.

 

Artikel 10

De organisator behoudt zich het recht voor om de organisatie, de deelnamevoorwaarden, het wedstrijdverloop en de prijzen eenzijdig te wijzigen indien bijzondere omstandigheden dit vereisen en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. De organisator behoudt zich het recht voor om de echtheid van bepaalde loten na te gaan. In geval van fraude of aanzetten van derden tot fraude kan de organisatie beslissen om een deelnemer van de actie uit te sluiten en gerechtelijk te vervolgen. De organisator is niet aansprakelijk in geval van overmacht of voor eventuele schadegevallen. Deelname gebeurt volledig op eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer, zonder mogelijkheid tot enig verhaal tegen de organisator.

Artikel 11

Geschillen aangaande de wedstrijd moeten via e-mail worden meegedeeld aan info@roeselarekoerst.be, tegen uiterlijk 26 juli 2023. In het geval van een geschil over de uitvoering of de interpretatie van dit reglement, zullen uitsluitend de hoven en rechtbanken van het arrondissement Brussel (Nederlandstalig) bevoegd zijn.

 

Roeselare Koerst VZW

Westlaan 482

8800 Roeselare

Reworked_Natourcriterium_SiteBanner2024-2_1426-27726-09-01-2024.png
bottom of page